Bc. Štěpán Staňa

Master's thesis

Polohy lokativních médií

Situations of locative media
Anotácia:
Lokativní média jsou média se zpětnou geografickou vazbou, která přináší nové možnosti v oblasti přemostění virtuálního a reálného prostoru. Práce sleduje jejich vývoj a ustanovení jejich disciplíny na základě dvou vývojových linií, které označuje jako afektivní a efektivní. První linie vychází z pozic mediálního umění a obnovených situacionistických strategií, které chápou prostor na základě afektu …viac
Abstract:
Locative media are media with geographic feedback which brings new possibilities in bridging the virtual and real space. Our thesis pursues the evolution and establishment of discipline on the basis of two lines of development, which we call affective and effective. The first line is based on the position of new media arts and renewed situationistic strategies, which take place like affective variable …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Práce na příbuzné téma