Olga Vrchotová

Diplomová práce

Metoda hodnocení ServiceDesku dle ITILu a dalších metodik

The Method of Service Desk assessment according to ITIL and other methodologies
Anotace:
Hlavním cílem této práce je vytvořit metodiku pro rychlé zhodnocení funkce Service Desk. Diplomová práce je rozdělena do tří logických celků. V úvodní části je nejprve popsán teoretický základ metodik využívaných pro fungování IT služeb obecně a následně pak je v práci popsán proces dodávek IT služeb ve společnosti Pražská energetika a.s. Dále je na základě úvodní analýzy vytvořena metodika pro hodnocení …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to create a methodology for rapid assessment of Service Desk function. The thesis comprises three logical units. The introductory part describes a theoretical framework of methodologies used for general functions of IT services. As a part of this section, the case study of delivery of IT services in company Pražská energetika a.s. follows. In the second part, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2011
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Luboš Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28356

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie