Ing. Ivan Portnyagin

Diplomová práce

Pojistný trh Ruské federace a jeho srovnání s pojistným trhem České republiky a evropským pojistným trhem

Insurance Market of the Russian Federation and its Comparison with the Insurance Market of the Czech Republic and the European Insurance Market
Anotace:
Předmětem diplomové práce bude podrobná charakteristika pojistného trhu Ruské federace, jeho historie, vývoje a faktorů, které tento vývoj ovlivňují. Dalším cílem bude posouzení úrovně ruského pojistného trhu a jeho srovnání s českým a evropským pojistným trhem.
Abstract:
The goal of the submitted thesis is a detailed analysis of the insurance market of the Russian Federation, its history, development and the factors that influence this development. Another objective will be to assess the level of the Russian insurance market and its comparison with Czech and European insurance market.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
  • Oponent: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta