Ing. Ivan Portnyagin

Master's thesis

Pojistný trh Ruské federace a jeho srovnání s pojistným trhem České republiky a evropským pojistným trhem

Insurance Market of the Russian Federation and its Comparison with the Insurance Market of the Czech Republic and the European Insurance Market
Abstract:
Předmětem diplomové práce bude podrobná charakteristika pojistného trhu Ruské federace, jeho historie, vývoje a faktorů, které tento vývoj ovlivňují. Dalším cílem bude posouzení úrovně ruského pojistného trhu a jeho srovnání s českým a evropským pojistným trhem.
Abstract:
The goal of the submitted thesis is a detailed analysis of the insurance market of the Russian Federation, its history, development and the factors that influence this development. Another objective will be to assess the level of the Russian insurance market and its comparison with Czech and European insurance market.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2014
  • Supervisor: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
  • Reader: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta