Mgr. Tereza Killarová

Diplomová práce

Problém tzv. uplácení voličů a korupčních praktik na příkladu obecních voleb 2010

The Problem of the so-called Bribing of Voters and Corrupt Practices on the Example of the Municipal Elections 2010
Anotace:
Diplomová práce na téma „Problém tzv. uplácení voličů a korupčních praktik na příkladu obecních voleb 2010“ řeší a prizmatem ústavního práva kriticky zkoumá jev v komunálních volbách v roce 2010 značně rozbujelý, tzv. kupčení s hlasy voličů. Strukturálně se práce dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část zahrnuje v prvé řadě podrobné zmapování pojmu korupce v jeho podstatných aspektech …více
Abstract:
Thesis on the topic "The Problem of the so-called Bribing of Voters and Corrupt Practices on the Example of the Municipal Elections 2010" deals with the prism of constitutional law and critically examines the phenomenon in municipal elections in 2010 greatly sprawling called unfairly dealing with the voter. Structurally the work is divided into the theoretical part and the practical one. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta