Mgr. Matyáš Kolmistr

Bakalářská práce

Volební geografie Švýcarska – parlamentní volby a referenda posledního desetiletí

Electoral geography in Switzerland - parliamentary election and referedum in last ten years
Anotace:
Tato práce pojednává o volební geografii Švýcarska poslední dekády. Klade si za cíl představit výsledky parlamentních voleb 1999, 2003 a 2007 a trojice zkoumaných referend této periody. Pokouší se nalézt území, ve kterém politické strany koncentrovaly své volební zisky. Dále se pomocí výsledků voleb a referend snaží určit území, ve kterém má Švýcarská lidová strana možnost prohloubit své zisky.
Abstract:
This thesis focuses on electoral geography of Switzerland in last decade. It aims to present the results of parliamentary elections 1999, 2003 and 2007 and three referendums of this period. It is trying to find areas, where political parties concentrated their electoral gains. Furthermore, using the results of elections and referendums, the work is seeking to identify areas in which the Swiss People …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Voda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie