Sarbani Bublu Thakur-Weigold

Disertační práce

Value Chains and Competitiveness in Europe: A Comparative Case study of the Czech Republic and Switzerland

Hodnotové řetězce a konkurenceschopnost: srovnávací případová studie České republiky a Švýcarska
Anotace:
Cílem této disertační práce je překlenout mezery ve studiu globalizace shrnutím přístupu ke globálním hodnotovým řetězcům napříč ekonomií, geografií, sociologií, mezinárodním obchodem a operačním řízením. Práce se jasně profiluje v rámci studí Evropské ekonomické integrace, které se literatura v oblasti globálních řetězců dosud dostatečně nevěnovala. K odhalení možností ohledně tvorby přidané hodnoty …více
Abstract:
The objective of this dissertation is to bridge the gaps in globalization studies by summarizing the body of global value chains (GVC) knowledge across Economics, Geography, Sociology, International Business (IB), and Operations Management. The study positions itself firmly within the framework of European economic integration, which has received insufficient attention by GVC scholars. To discover …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2020
  • Vedoucí: Pavel Hnát
  • Oponent: Martina Jiránková, Lenka Fojtíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79174