Bc. Zuzana Mrázová

Master's thesis

Turnovsko: tematizace geografického vzdělávání

Turnov region: themes of geographical education
Abstract:
Tématem této diplomové práce je Turnovsko: tematizace geografického vzdělávání. Text se zaměřuje na místo a místní region v geografickém vzdělávání na 2. stupni základní školy. Zahrnuty jsou teoretické základy z oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky. Hlavní část se věnuje návrhu materiálů do výuky (pracovní listy a náměty pro terénní výuku) a praktickému ověření vybraných úkolů v praxi. Cílem …more
Abstract:
The theme of this thesis is Turnov region: themes of geographical education. The text is about place and local region in geographical education at the second-degree of primary school. The basic teoretical information of pedagogy, psychology and didactics are included. The main part contains the project of educational materials (worksheets and projects for education in landscape) and experience with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2014
Accessible from:: 3. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mrázová, Zuzana. Turnovsko: tematizace geografického vzdělávání. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN