Bc. Tomáš Bernard

Bakalářská práce

Profesionalizace zdravotnictví od osvícenství do konce 19. století. Na příkladu města Brna

Professionalization of health care from the Enlightenment to the late 19th century. On the example of city of Brno
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje, na období od poloviny 18. do konce 19. století, vývoj systému zdravotnictví i samotný rozvoj lékařské vědy. Tento proces je demonstrován na příkladu města Brna, významného a bohatého města, které kopíruje aktuální trendy evropského (světového) zdravotnictví.
Abstract:
This bachelor thesis describes the health system and medical science development, in the period from the mid-18th to the late 19th century. This process is demonstrated on the example of the city of Brno, a prominent and wealthy city, which follows the current trends in the European (global) health.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta