Mgr. Olga Hubíková

Disertační práce

Životní situace rodinných pečujících a intervence sociální práce

Life Situation of Family Caregivers and Social Work
Anotace:
Disertační práce se věnuje tématu sociální práce na obecních úřadech zaměřené na životní situace spojené s poskytováním dlouhodobé rodinné péče. Cílem práce je na základě teoretické i vlastní empirické poznatkové báze porozumět tomu, jak sociální pracovníci obecních úřadů reagují na životní situaci rodinných pečujících. V teoretické části práce jsou shrnuty relevantní zahraniční a tuzemské poznatky …více
Anotace:
aměřené na životní situace rodinných pečujících. Výrazným jevem je zejména přehlížení potřeb pečujících či velmi úzké vymezení těchto potřeb. V potaz jsou brány především ty potřeby pečujících, jejichž naplnění je nezbytné pro zachování schopnosti a možnost pečovat či v péči pokračovat. Faktické přehlížení rodinného pečujícího odpovídá pojetí rodinných pečujících označovanému „pečující jako zdroj“ …více
Abstract:
The dissertation thesis is focused on the topic of social work dealing with long-term family care life situations at municipal authorities. The primary purpose of the thesis is to capture how municipal social workers respond to the life situation of family caregivers. The theoretical part of the thesis summarizes the relevant knowledge concerning mainly the specifics of long-term family care, the risks …více
Abstract:
d by the lack of differentiation between the needs of caregiver and care receiver. In individual cases, especially if the family caregivers turn to the municipal office worker themselves, it is likely that they will receive some help. However, according to gained empirical findings, this help responds almost entirely to only a part of the problems and difficulties. It does not take into consideration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D., PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií