Iveta ZIMNÁ

Bakalářská práce

Historická próza Josefa Kajetána Tyla

Josef Kajetán Tyl's historical prose
Anotace:
Práce se zabývá historickou prózou známého českého spisovatele 19. století - Josefa Kajetána Tyla. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola poskytuje základní informace o žánru historické prózy a upozornění na některé prvky Tylových historických próz, které se předloženým kritériím vymykají. Druhá kapitola směřuje především k vyjasnění hlavního cíle Tylovy historické beletrie - vychovávat …více
Abstract:
The bachelor thesis is oriented on historical prose of famouse czech writer from 19th century - Josef Kajetán Tyl. This thesis is devided into three chapters. The first part provides basic informations about historical prose genre and notification on some elements of Tyl´s historical prose which don´t meet presented criteria. The second part is mainly oriented on clarification of Tyl´s historical belles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZIMNÁ, Iveta. Historická próza Josefa Kajetána Tyla. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura - Základy společenských věd, Společný základ dvouoborového Bc. studia, Český jazyk a literatura