Theses 

Informovanost budoucích sociálních pracovníků v problematice zrakově postižených – Lenka SLOVÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka SLOVÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Informovanost budoucích sociálních pracovníků v problematice zrakově postižených

The awareness of future social workers in the phenomenon of visual impairment

Anotace: Bakalářská práce zabývající se tématem budoucích sociálních pracovníků a zrakově postižených. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části se zabývám tím, kdo je sociální pracovník, kdo je zrakově postižený, pomocí od státu, kompenzačními pomůckami, komunikací a organizacemi pracující se zrakově postiženými. V metodologické části se pak zabývám kvantitativním výzkumem a jeho postupem. Empirická části obsahuje již samotný výzkum a jeho výsledky.

Abstract: Bachelor thesis engaged in the future social workers and visually impaired. The thesis is divided into three parts. In the first, theoretical part I deal with the problem, who is a social worker, who is visually impaired, assistance from the State, assistive devices, communications and organizations working with visually impaired people. The methodological part is concerned with quantitative research and practice. The empirical part already contains research and its results.

Klíčová slova: Sociální pracovník, zrakově postižená osoba, zákon, kompenzační pomůcky, pomoc od státu, průkazy TP, ZTP, ZTP/P, komunikace s nevidomým.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 26. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

SLOVÁČKOVÁ, Lenka. Informovanost budoucích sociálních pracovníků v problematice zrakově postižených. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz