Bc. Markéta Volfová

Bakalářská práce

Komunikace s rodičkou se zrakovou vadou

Communication with birther with eye defect.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace s matkami se zrakovou vadou a jejich edukací v problematice kojení a péče o dítě. Práce je dělena do dvou částí. V teoretické části je popsána charakteristika, klasifikace a příčiny zrakového postižení a zásady komunikace s lidmi se zrakovým postižením. Dále je součástí teoretické části problematika kojení a péče o dítě. Jsou zde vysvětleny výhody …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of communication with mothers with an eye defect and theirs education of the issue of the breastfeeding and the child care. The work is divided into two parts. In the theoretical part there are described the characteristic, the classification and causes of a visual impairment and principles of the communication with people with a visual impairment. There are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Jahnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka