Theses 

Informovanost budoucích sociálních pracovníků v problematice zrakově postižených – Lenka SLOVÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Lenka SLOVÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Informovanost budoucích sociálních pracovníků v problematice zrakově postižených

The awareness of future social workers in the phenomenon of visual impairment

Abstract: Bakalářská práce zabývající se tématem budoucích sociálních pracovníků a zrakově postižených. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části se zabývám tím, kdo je sociální pracovník, kdo je zrakově postižený, pomocí od státu, kompenzačními pomůckami, komunikací a organizacemi pracující se zrakově postiženými. V metodologické části se pak zabývám kvantitativním výzkumem a jeho postupem. Empirická části obsahuje již samotný výzkum a jeho výsledky.

Abstract: Bachelor thesis engaged in the future social workers and visually impaired. The thesis is divided into three parts. In the first, theoretical part I deal with the problem, who is a social worker, who is visually impaired, assistance from the State, assistive devices, communications and organizations working with visually impaired people. The methodological part is concerned with quantitative research and practice. The empirical part already contains research and its results.

Keywords: Sociální pracovník, zrakově postižená osoba, zákon, kompenzační pomůcky, pomoc od státu, průkazy TP, ZTP, ZTP/P, komunikace s nevidomým.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2014
  • Accessible from:: 26. 3. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLOVÁČKOVÁ, Lenka. Informovanost budoucích sociálních pracovníků v problematice zrakově postižených. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 06:40, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz