Mgr. Kateřina Stránská

Master's thesis

Druh textu: Dopis: Srovnání - čeština - němčina (Soukromé dopisy, čtenářské dopisy)

Text type: Correspondence: Comparison - Czech - German (private correspondence, readers correspondence)
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním českých a německých soukromých dopisů a českých a německých čtenářských dopisů.
Abstract:
This dissertation compares Czech and German private correspondence and Czech and German readers correspondence.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2006
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta