Tomáš Vojáček

Bakalářská práce

Stříbro a jeho investiční potenciál

Silver and its investment potential
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Stříbro a jeho investiční potenciál“ je analyzovat tento drahý kov a možnosti investic do něj. První část práce je zaměřena na teoretickou rovinu. Konkrétně na historii stříbra, způsob těžby, využití v průmyslu a budoucí potenciál tohoto drahého kovu. Ve druhé části práce je stříbro bráno z investičního hlediska. Práce se zde zaměřuje na možnosti investic do stříbra z pohledu …více
Abstract:
Subject of the bachelor´s thesis “Silver and its investment potential” is to analyze this precious metal and how to invest into it. First part of the thesis is focused on theoretical aspect. More precisely it is focused on silver history, method of extraction, industry usage and future potential of this precious metal. In the second part of the thesis, silver is considered as an investment tool with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Karel Urbanovský
  • Oponent: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta