Bc. David Kučírek

Diplomová práce

Komparace úspěšnosti aplikace poměrových metod fundamentální analýzy a dividendově diskontních modelů na vybraném vzorku akcií

A comparison of the applicability of ratio methods of fundamental analysis and dividend discount models in selected securities
Anotace:
Práce se zabývá komparací úspěšnosti aplikace poměrových metod fundamentální analýzy a dividendově diskontních modelů na vybraném vzorku akcií obchodovaných na americkém trhu. Jde o společnosti The Coca-Cola Company, Exxon Mobil Corporation, AT&T Inc. a Urban Outfitters, Inc. Tyto tituly byly ohodnoceny pomocí sedmi různých ohodnocovacích metod fundamentální analýzy k poslednímu obchodnímu dni …více
Abstract:
The work involves a comparison of the applicability of ratio methods of fundamental analysis and dividend discount models in a selected sample of securities traded on the American market, specifically The Coca-Cola Company, Exxon Mobil Corporation, AT&T Inc. and Urban Outfitters, Inc. These stocks were valued using seven different valuation methods of fundamental analysis as of the last trading …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Málek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta