Bc. Nikol Kühnelová

Diplomová práce

Ocenění podniku pomocí metody volných peněžních toků

Company evaluation on the basis free cash flow
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je provést ocenění dané společnosti pomocí metody volných peněžních toků za účelem jejího prodeje. V teoreticko-metodologické části jsou popsány jednotlivé postupy a metody ocenění, které jsou následně použity v praktické části. V úvodu praktické části je popsána charakteristika společnosti. Následuje vyhodnocení minulých let pomocí strategické a finanční analýzy a odhad …více
Abstract:
The subject of my thesis is the evaluation of the company using free cash flow method for the purpose of sale. The theoretical part describes the various procedures and methods, which are then used in the practical part. At the beginning of the practical part there is the characteristic of the selected company. Followed by the evaluation of past years through strategic and financial analysis and estimate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní