Bc. Jan Kuthan

Diplomová práce

Ocenění podniku pomocí metody volných peněžních toků

Company evaluation by free cash flow method
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou ocenění podniku. V práci autor seskupuje důležité informace potřebné pro správné sestavení ocenění podniku. Využívá možnosti posuzovat je z několika úhlů pohledu a hodnotí jejich vliv na výsledné ocenění. V teoretické části práce autor sumarizuje proces vytvoření ocenění firmy metodou volného cash flow. V praktické části pak autor zpracovává ocenění společnosti …více
Abstract:
The thesis deals with the company evaluation. In this thesis the author compiles relevant and important information for preparing valuation of defined company. He uses the oportunity to study available books for this theme. In the theoretical part, the author introduces the evaluation process and summarise all information which is needed for company evaluation. In the practical part of the thesis, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní