Mgr. Kristina Kůdelíková

Diplomová práce

Skrytá reklama na sociálních sítích

Concealed Advertising in Social Network Websites
Anotace:
Obsahem předkládané diplomové práce je analýza právní úpravy skryté reklamy na sociálních sítích se zaměřením na fenomén tzv. influencer marketingu. Pozornost je věnována formám skryté reklamy, které se na sociálních sítích vyskytují, přičemž primárním cílem rozboru je nalezení odpovědi na to, zda sociální sítě skrytou reklamu jakýmkoliv způsobem modifikují co do formy a podoby a pokud ano, zda je …více
Abstract:
This work deals with an analysis of the regulation of concealed advertisement on social networks with focus on the phenomenon of the so-called influencer marketing. Attention is paid especially to the forms of concealed advertisement that occur on social networks, with the aim to find out whether social networks modify forms of concealed advertisement in any way, and if so, whether it is necessary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo