Mgr. Mirka Hladilová

Diplomová práce

Zjištění míry spokojenosti účastníků pobytového tábora s animačním programem zaměřeným na sportovní aktivity

Determine the level of participant satisfaction with residence camp animation program focused on sporting activities
Anotace:
Tématem této diplomové práce je zjištění míry spokojenosti účastníků pobytového tábora s animačním programem zaměřeným na sportovní aktivity. V práci je představen animační program, který byl aplikován na dětském táboře, na jehož základě byl uskutečněn výzkum s jeho spokojeností. Výzkum byl prováděn na základě dotazníkového šetření u dětí, jakožto přímých účastníků, ale také jejich rodičů, jakožto …více
Abstract:
The theme of this thesis is to determine the degree of satisfaction of participants of the residential camp with the animation program focusing on sports activities. In the work is presented animation program that has been applied to children's camp, under which the research of satisfaction with it was carried out. The research was conducted on the basis of a questionnaire survey among children as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy