Mgr. Gabriela Chytilová

Bakalářská práce

Vhodné pohybové aktivity pro ženy středního věku – volnočasový animátorský program

Suitable Physical Activities for Middle-Aged Women: Leisure-Time Animation Programme
Anotace:
Chytilová, G. (2014). Vhodné pohybové aktivity pro ženy středního věku- volnočasový animátorský program. Bakalářská práce. Brno: Fakulta sportovních studií, MU. 52 s. Tato práce se zabývá ženami středního věku, fyzickými a psychickými změnami, kterými v tomto období procházejí, a dále vztahem žen k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu. Cílem praktické části, která je vytvořena na základě …více
Abstract:
Chytilová, G. (2014). Suitable Physical Activities for Middle- aged Women: Leisure- Time Animation Programme. Bachelor Thesis. Brno: Faculty of Sports Studies, MU. 52 p. This thesis is oriented at women in the middle age, it concerns the changes which these women go through, their relations to the physical activity and healthy lifestyle in this period. The main aim of the practical part, created on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií