Martina Grimmová

Bachelor's thesis

Motivace a bariéry ve vzdělávání zaměstnanců Českých drah

Motivation and Barriers in Education of the Czech Railways Employees
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá podnikovým vzděláváním zaměstnanců se zaměřením na motivaci a bariéry spjaté s tímto vzděláváním. Práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a části empirické. První část popisuje tento fenomén teoreticky, kde se ve třech kapitolách zabýváme deskripcí a specifikou dané problematiky s využitím odborné literatury českých a zahraničních autorů. Čtvrtá kapitola teoreticky …more
Abstract:
This thesis deals with business education of workers, and it is focusing on motivation and barriers associated with this type of educating. This thesis consists of two parts, the first one is theoretical and the second one is empirical. The first part contains three chapters. There is the description and the specifics of the issue using scientific literature written by Czech and foreign authors. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
Accessible from:: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Grimmová, Martina. Motivace a bariéry ve vzdělávání zaměstnanců Českých drah. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe