Bc. Žaneta Blahová

Diplomová práce

Výskyt rašeliništních druhů rostlin v České republice během posledního glaciálu a Holocénu: rešerše dat o nálezech makrozbytků

Distribution of mire plants in the Czech Republic during the last glacial and Holocene: review of macrofossil records
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením ucelené makrozbytkové databáze ArboDatMulti. V databázi by měli být přepsány všechny výzkumy, které byly provedené na území České republiky a se zabývaly analýzou makrozbytků. Součástí diplomové práce je seznam těchto výzkumů, doplněný o S - JTSK a WGS souřadnice a sukcesní řady, jež se vyskytovaly v různých profilech. Pomocí dat z makrozbytkové databáze ArboDatMulti …více
Abstract:
This thesis is focused to creation of complete ArboDatMulti database. All research on macroremains analyzes which have done in Czech republic should be noted in this thesis. One part of this thesis is the list of these surveys with S – JTSK and WGS coordinates and succession types occured in diverse profiles. By means of dates from this ArboDatMulti database were created occurence maps of vascular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta