Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.

Disertační práce

MENO, MESTO, VEC: Premeny urbánneho plánovania, sociológia mesta a prípad (post)socialistického Brna

Name, city, object: transformation of urban plannig, urban sociology, and the case of (post)socialist Brno
Abstract:
The thesis entitled Name, city, object: transformation of urban planning, urban sociology, and the case of (post)socialist Brno opens three main sets of issues. In the first part, in order to answer the question why urban planning has seldom appeared as subject of research in urban sociology, I propose an exposition on the relationship formed in history between the disciplines of urban planning and …více
Abstract:
Dizertačná práca Meno, mesto, vec: premeny urbánneho plánovania, sociológia mesta a prípad (post)socialistického Brna postupne otvára tri okruhy otázok. V prvej časti prostredníctvom výkladu historického prepojenia disciplíny mestského plánovania a sociológie mesta objasňuje, prečo sa plánovanie málokedy stáva/lo predmetom sociologického skúmania, a predstavuje prístupy k jeho poznávaniu v rámci súčasných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociologie (čtyřleté) / Sociologie