Tomáš Polách

Bakalářská práce

Serialita ve Star Trek universu

1. Theoretical part: Seriality in the Star Trek universe. 2. Practical part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works. Length at Least 10 mins, Editing.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem Star Trek z pohledu teorie seriálové fikce. Konkrétně rozebírá narativní propojenost tří nejstarších seriálů, které se odehrávají v tomto prostředí.
Abstract:
This bachelor thesis explores the phenomenon of Star Trek from the perspective of the theory of series fiction. Specifically examines the interdependence of three oldest TV series, which take place in that fictional world.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Libor Nemeškal, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Polách, Tomáš. Serialita ve Star Trek universu. Zlín, 2017. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Střihová skladba