Mgr. Josef Bátrla

Diplomová práce

Licencování autorských práv a práv souvisejících online

Licensing of Copyright and Related Rights online
Anotace:
Tato práce analyzuje současnou právní úpravu online licencování autorských práv a práv souvisejících s právem autorským s ohledem na existenci institutu kolektivní správy práv. Práce se zaměřuje na využívání veřejných licencí, zejména pak Creative Commons, v rámci online licencování zvukových záznamů výkonnými umělci. Těžiště této práce představuje rozbor vztahu práva výkonného umělce udělovat oprávnění …více
Abstract:
The diploma thesis analyses current legal framework concerning licences granted by copyright holders and performers with regards to the existence of collective rights management. The thesis examines the system of public licences, in particular Creative Commons, and focuses on online licensing of performers’ rights. The main part of the thesis is dedicated to the analysis of the relationship between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta