Petr Matoušek

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální podniky jako možnosti zaměstnávání pro osoby s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním

Abstract:
Tématem absolventské práce je zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich uplatnění na trhu práce. Cílem bylo vysvětlit možnosti sociálních podniků jako zaměstnavatelů pro osoby s mentálním postižením a s chronickým duševním onemocněním a vytvořit ucelený přehled poskytované podpory a poukázat na problematiku spojenou s jejich zaměstnáváním. Sociální podniky mohou sloužit jako významný zaměstnavatel …more
Abstract:
The topic of the graduate thesis is the employment of people with disabilities and their employment in the labour market. The aim was to explain the possibilities of social enterprises as employers for people with mental disabilities and chronic mental illness and to create a comprehensive overview of the support provided and highlight the issues related to their employment. Social enterprises can …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2022
  • Supervisor: Ing. Ester Danihelková
  • Reader: Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc