Bc. Helena BRENÍKOVÁ

Diplomová práce

Dostupnost pobytových sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji v souvislosti s reformou psychiatrické péče

The availability of residential social services for persons with chronic mental illness in the Moravian-Silesian Region in the context of the reform of psychiatric care.
Anotace:
Závěrečná práce v teoretické části mapuje teoretická východiska související s poskytováním a plánováním pobytových sociálních služeb, s procesem jejich transformace, s chronickým duševním onemocněním a s procesem reformy psychiatrické péče. Empirická část mapuje dostupnost pobytových sociálních služeb pro definovanou cílovou skupinu na území Moravskoslezského kraje, zjišťuje poptávku po pobytových …více
Abstract:
Final thesis in theoretical part maps the theoretical background related to the provision and planning of residential social services, the process of transformation, chronic mental illness and psychiatric care reform process. The empirical section maps the availability of residential social services for a defined target group for the Moravian-Silesian region, determines the demand for residential social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRENÍKOVÁ, Helena. Dostupnost pobytových sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji v souvislosti s reformou psychiatrické péče. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses geun5x geun5x/2
22. 4. 2015
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
23. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.