Petr Matoušek

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální podniky jako možnosti zaměstnávání pro osoby s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním

Anotácia:
Tématem absolventské práce je zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich uplatnění na trhu práce. Cílem bylo vysvětlit možnosti sociálních podniků jako zaměstnavatelů pro osoby s mentálním postižením a s chronickým duševním onemocněním a vytvořit ucelený přehled poskytované podpory a poukázat na problematiku spojenou s jejich zaměstnáváním. Sociální podniky mohou sloužit jako významný zaměstnavatel …viac
Abstract:
The topic of the graduate thesis is the employment of people with disabilities and their employment in the labour market. The aim was to explain the possibilities of social enterprises as employers for people with mental disabilities and chronic mental illness and to create a comprehensive overview of the support provided and highlight the issues related to their employment. Social enterprises can …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedúci: Ing. Ester Danihelková
  • Oponent: Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc