Jakub Hvězda

Diplomová práce

Interakce okružní křižovatky a světelně řízeného přechodu pro chodce

Roundabout and Signalized Crosswalk interaction
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Interakce okružní křižovatky a světelně řízeného přechodu pro chodce“ je zkoumání míry ovlivnění provozu v okružní křižovatce poptávkovým přechodem pro chodce, realizovaným v blízkosti okružní křižovatky. Prověřována byla zejména vzdálenost mezi křižovatkou a přechodem pro chodce a zejména podmínky, za kterých nedochází k ovlivnění provozu v okružní křižovatce. V rámci práce …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis named „Roundabout and Signalized Crosswalk interaction“ is research of the amount of values influencing the traffic behaviour in roundabout area. The primary value that was checked is distance between intersection and pedestrian crossing and especially conditions in which the traffic behaviour is not influenced in roundabout. Within the frame of this work was done …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: Václav Škvain
  • Oponent: Josef Laža

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava