Kateřina KUBIENOVÁ

Diplomová práce

Koordinace rehabilitace v domácí péči u osob s postižením centrální nervové soustavy

Coordinated rehabilitation in home care for people with disabilities of central nervous system
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o možnostech koordinované rehabilitace pro osoby s postižením centrálního nervového systému v domácí péči s využitím multidisciplinárního týmu. Jejím cílem je zjistit možnosti koordinace rehabilitace z pohledu agentur domácí péče v České republice pro osoby s postižením centrálního nervového systému a možnosti multidisciplinárního týmu v rámci domácí péče u těchto osob …více
Abstract:
This thesis discusses about the possibilities of coordinated rehabilitation services for persons with disabilities of central nervous system in home care with using a multidisciplinary team. Its aim is to identify possibilities for coordination of rehabilitation in terms of home care agencies in the Czech Republic for persons with disabilities of central nervous system and the possibility of a multidisciplinary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBIENOVÁ, Kateřina. Koordinace rehabilitace v domácí péči u osob s postižením centrální nervové soustavy. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče