Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

multidisciplinarni tym

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Forenzní multidisciplinární tým pro ochranné léčení v reformě psychiatrie
 (Jindřiška DUFFKOVÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rn83ah// | Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení / Organizace a rozvoj zdr. zařízení | Práce na příbuzné téma

Multidisciplinární tým Dětského centra Jihočeského kraje, o. p. s.
 (Eliška VÁVROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fc61k5// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Práce na příbuzné téma

Multidisciplinární tým v péči o ženu s rakovinou prsu
 (Romana LIŇHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ljt5rq// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Multidisciplinární týmy v psychiatrické péči
 (Svatava BAIEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//x9xlqv// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Práce na příbuzné téma

Multidisciplinární týmy v psychiatrické péči
 (Svatava BAIEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//85fz3y// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Práce na příbuzné téma

Multidisciplinární tým v sociální práci
 (Věra STEBLOVÁ)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x9it53// | Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem | Práce na příbuzné téma

Setkání okolo dítěte jako metoda multidisciplinární spolupráce u dětí se specifickými potřebami
 (Monika MATULOVÁ)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x8zd4m// | Sociální pedagogika / Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství | Práce na příbuzné téma

Multidisciplinární spolupráce při domácí péči o člověka po cévní mozkové příhodě
 (Michaela WIESNEROVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8g6qf8// | Zdravotně-sociální péče a rehabilitace / | Práce na příbuzné téma

Role sestry při poskytování multidisciplinární péče na spinálních jednotkách
 (Lucie HARAZINOVÁ)

2022, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uckhpm// | Specializace v ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech | Práce na příbuzné téma

Management multidisciplinární péče u pacientů s idiopatickými střevními záněty
 (Diana KALMÁROVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vjhdyq// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)