Darya Cherveva

Bakalářská práce

Kulturní zvyklosti a etiketa turistů z Ruské federace.

Cultural traditions and etiquette of tourists from the Russian federation.
Anotace:
Práce se v teoretické rovině věnuje historickému vývoji Ruska a tím, které významné historické okamžiky do určité míry formovaly ruskou kulturu, tradiční uznávané hodnoty a tedy také mentalitu Rusů. Zároveň je zmíněno, jak jsou charakterizovány dimenze ruské národní kultury na základě výzkumů, které prováděl Hofstede. Dále je nejprve v obecné rovině vymezen cestovní ruch, jeho specifika platná pro …více
Abstract:
The work, in theory, deals with the historical development of Russia and the fact that important historical moments, to some extent, shaped the current Russian culture, traditionally respected values and therefore the mentality of the Russians. It is also mentioned how the dimension of Russian national culture is characterized based on research conducted by Hofstede. Furthermore, it first at general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Monika Klímová
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví