Mgr. Karolína Špačková

Diplomová práce

Vybrané osobnostní charakteristiky a chování související se zdravím ve vztahu k pooperační adaptaci pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním

Selected personality characteristics and health-related behavior in relation to postoperative adaptation of patients with chronic cardiovascular disease
Anotace:
Pacienti s kardiovaskulárními onemocněními představují více než polovinu všech pacientů na interních odděleních českých nemocnic. U některých z nich je nutný operativní zákrok, jehož následnou rekonvalescenci ovlivňují i různé psychosociální faktory. Cílem této práce bylo zmapovat vliv osobnostních charakteristik dle Big Five a chování souvisejícího se zdravím na pooperační adaptaci, jejímž představitelem …více
Abstract:
Patients suffering from cardiovascular diseases represent more than half of all patients hospitalized at internal wards of Czech hospitals. Some patients need surgical intervention and their follow-up recovery is affected by various psychosocial factors. The aim of this thesis was to examine the influence of Big Five personality traits and health-related behavior on postoperative adaptation, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Lenka Vildová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta