Bc. Nela Neprašová

Diplomová práce

Variabilita krevního tlaku a tepenná tuhost jako predikční faktory kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s CHICHS

Blood pressure variability and arterial stiffness as predictors of cardiovascular disease in patients with CHICHS
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnocení variability krevního tlaku a tepenné tuhosti vyjád-řené velikostí nočního poklesu a hodnotami AASI (Ambulatory Arterial Stiffness In-dex) u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Výzkumný soubor tvo-řilo 50 pacientů (33 mužů, 17 žen), kteří podstoupili 7denní/24hodnové ambulantní monitorování krevního tlaku. Mezi opakovanými měřeními diurnálního indexu …více
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate the variability of blood pressure and arterial stiffness as expressed by the magnitude of nocturnal drop and AASI values (Ambula-tory Arterial Stiffness Index) in patients with chronic coronary artery disease. The research file consisted of 50 patients (33 men, 17 women), who underwent 7-day/24-hour outpatient monitoring of blood pressure. No statistically significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2024
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ladislav Baťalík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce