Tomáš TRACZ

Master's thesis

Spuren der deutschen Kultur in der eigenen Region am Beispiel der Zeitung "Der treudeutsche Hultschiner"

Traces of German culture in own region based on examples from the newspaper "Der treudeutsche Hultschiner"
Abstract:
The master thesis is focused on the research of evidences of German culture in the Hlučín area on the example of Der treudeutscher Hultschiner magazine. The survey is based on fifteen copies of the magazine obtained from sources of Provincial Archives of Opava (Zemský archiv Opava). The magazine was published by Reichsverband heimatliebender Hultschiner association and the aim of the research is to …more
Abstract:
Diplomová práce je věnována zkoumání stop německé kultury na Hlučínsku na příkladu časopisu Der treudeutscher Hultschiner. Výzkum je proveden na základě patnácti výtisků časopisu získaných ze zdrojů Zemského archivu Opava. Časopis byl vydáván spolkem Reichsverband heimatliebender Hultschiner a cílem výzkumu je dospět ke zjištění, kým byl založen a financován, kdo byl členem spolku, jakými texty do …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2014
Accessible from:: 16. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Irena Šebestová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TRACZ, Tomáš. Spuren der deutschen Kultur in der eigenen Region am Beispiel der Zeitung "Der treudeutsche Hultschiner". Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
Translation and Interpreting / German for Translation

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.