Tomáš TRACZ

Master's thesis

Spuren der deutschen Kultur in der eigenen Region am Beispiel der Zeitung "Der treudeutsche Hultschiner"

Traces of German culture in own region based on examples from the newspaper "Der treudeutsche Hultschiner"
Abstract:
The master thesis is focused on the research of evidences of German culture in the Hlučín area on the example of Der treudeutscher Hultschiner magazine. The survey is based on fifteen copies of the magazine obtained from sources of Provincial Archives of Opava (Zemský archiv Opava). The magazine was published by Reichsverband heimatliebender Hultschiner association and the aim of the research is to …viac
Abstract:
Diplomová práce je věnována zkoumání stop německé kultury na Hlučínsku na příkladu časopisu Der treudeutscher Hultschiner. Výzkum je proveden na základě patnácti výtisků časopisu získaných ze zdrojů Zemského archivu Opava. Časopis byl vydáván spolkem Reichsverband heimatliebender Hultschiner a cílem výzkumu je dospět ke zjištění, kým byl založen a financován, kdo byl členem spolku, jakými texty do …viac
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zverejniť od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Irena Šebestová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRACZ, Tomáš. Spuren der deutschen Kultur in der eigenen Region am Beispiel der Zeitung "Der treudeutsche Hultschiner". Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Translation and Interpreting / German for Translation

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.