Bc. Jana Strašková

Master's thesis

The English Country House and the English Country House Disturbed Comparing different aesthetic treatments of space in Jane Austen´s Pride and Prejudice and Ian McEwan´s Atonement

Comparing different aesthetic treatments of space in Jane Austen´s Pride and Prejudice and Ian McEwan´s Atonement

The English Country House and the English Country House Disturbed
Abstract:
This diploma thesis addresses different aesthetic treatments of space, especially the English country house in both Pride and Prejudice by Jane Austen and in Ian McEwan´s Atonement. The theory considered to be essential for this thesis is combined with excerpts taken from primary sources which serve as the cornerstone for literary analysis. Fundamental books for the theory are mainly of foreign origin …more
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá porovnáním estetického pojetí prostoru v podobě anglického venkovského domu v dílech Pýcha a předsudek od Jane Austenové a v Pokání napsaném Ianem McEwanem. Teorie zvolená jako podstatná se prolíná s ukázkami textu z primárních zdrojů, které jsou základním kamenem pro literární analýzu. Rozhodující knihy, ze kterých se čerpá v oblasti teorie, jsou především od zahraničních …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2014
  • Supervisor: Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Strašková, Jana. The English Country House and the English Country House Disturbed Comparing different aesthetic treatments of space in Jane Austen´s Pride and Prejudice and Ian McEwan´s Atonement . Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická