Bc. Jakub Jarina

Master's thesis

Negativní utopie v české próze po roce 1989

Negative Utopia in Czech Post-November Literature
Abstract:
Diplomová práce se zabývá negativní utopií jako literárním žánrem a jeho zastoupením v české próze po roce 1989. Úvodní část věnujeme nezbytnému vymezení pojmů „utopie“ a „negativní utopie“, dále se zaměřujeme na rozdílné varianty negativněutopických fikcí. Abychom mohli postihnout rozdíly mezi různými žánrovými variantami, navrhujeme typologii negativních utopií založenou na konceptu narativních modalit …more
Abstract:
This thesis is devoted to negative utopia as a literary genre and its representations in Czech post-November literature. After a necessary demarcation of the terms "utopia" and "negative utopia" we focused on differences between typical forms of negative utopian fictions. To explain this differences we proposed typology based on the concept of narrative modalities by Lubomír Doležel. After this theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta