Bc. Jakub Jarina

Master's thesis

Negativní utopie v české próze po roce 1989

Negative Utopia in Czech Post-November Literature
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá negativní utopií jako literárním žánrem a jeho zastoupením v české próze po roce 1989. Úvodní část věnujeme nezbytnému vymezení pojmů „utopie“ a „negativní utopie“, dále se zaměřujeme na rozdílné varianty negativněutopických fikcí. Abychom mohli postihnout rozdíly mezi různými žánrovými variantami, navrhujeme typologii negativních utopií založenou na konceptu narativních modalit …viac
Abstract:
This thesis is devoted to negative utopia as a literary genre and its representations in Czech post-November literature. After a necessary demarcation of the terms "utopia" and "negative utopia" we focused on differences between typical forms of negative utopian fictions. To explain this differences we proposed typology based on the concept of narrative modalities by Lubomír Doležel. After this theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta