Karolína Zdychová

Bakalářská práce

Dítě jako svědek domácího násilí

Childe as a witness of domestic violence
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu "Dítě jako svědek domácího násilí." V teoretické části se zabývá vysvětlením základní terminologie týkající se problematiky rodiny, dítěte, domácího násilí, psychosomatického a sociálního zdraví, interdisciplinárního týmu a rozlišení pojmů "dítě jako svědek domácího násilí" a "dítě jako oběť domácího násilí". Částečně se věnuje problematice syndromu CAN …více
Abstract:
This bachelor's thesis is devoted to the affair of "Childe as a witness of domestic violence". The theoretical part contains the explanation of used terminology considering family difficulties, children's needs, behavior and concerns, domestic violence along with psychosomatic and social health, interdisciplinary team, and the differentiation among terms as "childe as a witness of domestic violence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zdychová, Karolína. Dítě jako svědek domácího násilí. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická