Hana Chalupná

Bakalářská práce

We can do it! Vliv kampaně za zapojení žen na trh práce v období 2. světové války na ekonomiku USA.

We Can Do It! The Impact of the Campaign for the Participation of the Women in the Labor Market during World War II on the US Economy
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá dopady americké vládní kampaně We Can Do It! na ženskou zaměstnanost a válečnou a poválečnou ekonomiku Spojených států amerických. V teoretické části jsou představeny ekonomické teorie vztahující se k zaměstnanosti a faktory ovlivňující ženskou zaměstnanost. Praktická část je rozdělena do tří období, období před druhou světovou válkou, válečná léta a dopady v poválečných letech …více
Abstract:
The bachelor's thesis examines the impact of the US government campaign We Can Do It! on women's employment and the war and post-war economy of the United States. The theoretical part presents economic theories related to employment and factors influencing women's employment. The practical part is divided into three periods, the period before the World War II, the war years and the impact in the postwar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedoucí: Adéla Zubíková
  • Oponent: Zdenka Vostrovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80673

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství