Robin Ráp

Bakalářská práce

Role asistenta prevence kriminality ve městě Most

The Role of a Crime Prevention Assistant in the City of Most
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na aktuální problematiku prevence kriminality a zároveň se soustředí na význam pozice asistenta prevence kriminality. V teoretické části se práce zaobírá prevencí kriminality, sociálně patologickými jevy a rolí asistenta prevence kriminality. Vyjma obecných problematik v těchto tématech, se práce soustředí na město Most. V praktické části je použita jak kvalitativní …více
Abstract:
This bachelor´s thesis is focused on the actual issues of crime prevention and also focused on the role of a Crime Prevention Assistant. In theoretical part the thesis deals with crime prevention, social pathologies and role of a Crime Prevention Assistant. Apart from the general issues in these topics, the work is focused on the city of Most. In the practical part, both qualitative method - in-depth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Jana Pupíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Klíma, MPA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.