Petr Sábl

Bakalářská práce

Význam prevence kriminality v boji se zločinností - Kontrola kriminality mládeže

The importance of crime prevention in the fight against crime - Juvenile delinquency control
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kontroly kriminality mládeže, konkrétněji zaměřenou na prevenci a preventivní programy ve Středočeském kraji. Hlavním cílem práce je na základě analýzy statistických dat a preventivních programů, zaměřených na mládež v rámci Středočeského kraje, vyhodnotit jejich efektivitu a stanovit vhodná doporučení k preventivním programům pro eliminaci rizikového jednání …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of youth crime control, more specifically on prevention and prevention programmes in the Central Bohemian Region. The main objective of the thesis is to evaluate the effectiveness of the prevention programmes in the Central Bohemian Region based on the analysis of statistical data and prevention programmes aimed at youth and to determine appropriate recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Petr Klíma, MPA
  • Oponent: doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech