Brigita JANEČKOVÁ

Bakalářská práce

Edukace pacientů s antikoagulační léčbou

Education of Patients on Antikoagulants.
Anotace:
Antikoagulační léčba je nezbytnou součástí komplexního přístupu k mnoha kardiovaskulárním onemocněním. Z hlediska účasti sestry na léčebném a ošetřovatelském procesu je u těchto onemocnění/nozologických jednotek největším úkolem a také výzvou léčba perorálními antikoagulancii. Ta je prováděna převážně ambulantně, takže bezprostřední dozor zdravotníků, který je u hospitalizovaných pacientů samozřejmostí …více
Anotace:
ři realizaci této bakalářské práce, byly použity jako podklad pro vypracování vzoru/paradigmatu pro edukační činnost sester u pacientů na perorální antikoagulační léčbě. Tento vzor je přílohou předložené práce. Takto může být posílena edukační činnost sester v této problematice a zmenšena míra nebezpečí jak neúčinné, tak přílišné léčby antikoagulační .
Abstract:
Anticoagulation treatment is an inevitable part of complex approach to a number of cardiovascular diseases. From the point of view of nurse?s participation in treatment and nursing process in these diseases/nosological units treatment with oral anticoagulants is the biggest task and challenge. This is mostly provided on out-patient basis, so the immediate monitoring by medical staff, which is commonplace …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
Identifikátor: 21382

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Veronika Švábová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANEČKOVÁ, Brigita. Edukace pacientů s antikoagulační léčbou. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0v5v2e 0v5v2e/2
6. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 5. 2011
Bulanova, L.
7. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.