Theses 

Význam orální hygieny u dospělých se zaměřením na preventivní opatření vedoucí ke snížení četnosti výskytu onemocnění ústní dutiny. – Bc. Hana KÁPLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

Bc. Hana KÁPLOVÁ

Diplomová práce

Význam orální hygieny u dospělých se zaměřením na preventivní opatření vedoucí ke snížení četnosti výskytu onemocnění ústní dutiny.

The importance of oral hygiene on adults with the focus on preventive measures resulting in the reduction of oral cavity diseases frequency.

Anotace: Tato předkládaná diplomová práce monitoruje význam orální hygieny u dospělých se zaměřením na preventivní opatření vedoucí ke snížení četnosti výskytu onemocnění ústní dutiny. V teoretické části jsem se zaměřila na vymezení důležitých pojmů ve vztahu k preventivní péči o dutinu ústní, informace týkající se anatomie, fyziologie ústní dutiny, vliv stravy a další problematiku dutiny ústní, mezi které patří zubní kaz a onemocnění dásní. V praktické části jsem se zaměřila pomocí aplikované klinické výzkumné metody a vyšetřovacích zubních indexů API, PBI, CPITN, které nám zhodnotí úroveň stavu orálního zdraví. Dále je předán edukační materiál, který má zajistit potřebnou informovanost v oblasti dentální hygieny, instruktáž správné techniky čištění zubů, využití dalších mezizubních pomůcek. Následné vyhodnocení v grafické části práce vypovídá o úrovni dentálního zdraví. Zároveň jsem si ve své práci ověřila, že u větší části pacientů došlo k zlepšení ústní hygieny, díky edukačnímu programu a tím větší péči o domácí ústní hygienu. Znalosti, péče o dutinu ústní a dentální hygienu jsou důležitým základem pro každého jedince, jež se snaží o zlepšení svého zubního zdraví.

Abstract: The Dissertation work presented herein monitors the significance of oral hygiene in adults, while aiming at preventive measures leading to lowering mouth cavity illness occurrences. Within the theoretical part, I focus on the delineation of important terms relating to preventive care for oral cavity, information concerning anatomy, physiology of oral cavity, influence of foods and other problems within the oral cavity, among which there are tooth cavities and diseases of gingiva. In the practical part of the work I aim on the assessment of the level of oral health, trough the help of applied clinical research methodologies and investigative tooth indices such as API, PBI, and CPITN. Furthermore, educational materials are passed on, for the purpose of dissemination of needed information in the area of dental hygiene, teaching correct teeth brushing techniques, and utilization of other between-the-tooth tools. The following graphic presentation reveals the level of dental health. As well, within my work, I have verified that, within a larger proportion of patients an improved oral hygiene ensued; thanks to educational program together with an improved home oral hygiene care. Familiarity, care of oral cavity and dental hygiene are the most important prerequisites for each individual, when attempting to improve dental health.

Klíčová slova: orální hygiena, dentální hygiena, dutina ústní, orální zdraví, zubní kaz, gingiva, hygienický index, gingivální index.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Ing. Bc. Markéta KASTNEROVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36188 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KÁPLOVÁ, Hana. Význam orální hygieny u dospělých se zaměřením na preventivní opatření vedoucí ke snížení četnosti výskytu onemocnění ústní dutiny.. Č. Bud., 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:27, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz