Theses 

The American System of Education vs. the Czech One - Tertiary Education – Barbora ŠÍPKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbora ŠÍPKOVÁ

Bakalářská práce

The American System of Education vs. the Czech One - Tertiary Education

The American System of Education vs. the Czech One - Tertiary Education

Abstract: The aim of this thesis is to provide the reader with a complex overview of both Czech and American higher education system based on the author?s knowledge predominantly through the description of their system structure and organization, an insight into study programmes provided, admission criteria required, types of degrees awarded, as well as tuition fees charged by these institutions ended by an inspection of student life, and information about the top higher education institutions in both countries. Finally, after such an analysis the reader will be able to discover the most significant differences as well as similarities of these two systems.

Abstract: Cílem této bakalářské práce je poskytnout čtenáři komplexní přehled jak o českém, tak i o americkém systému vysokého vzdělávání. Informace, které jsou v práci použité, jsou založeny na všeobecných znalostech autorky. Autorka se zaměřuje na strukturu a organizaci studia, studijní programy a obory poskytovanými vysokými školami, a podmínky pro přijetí na tyto instituce. Dále se čtenář seznámí s typy udělovaných vysokoškolských titulů, hodnotami školného a životem studentů. V neposlední řadě se autorka zmíní o elitních vysokých školách v obou zemích. Po přečtení této bakalářské práce bude čtenář schopen identifikovat odlišnosti i podobnosti těchto dvou systémů vysokoškolského vzdělávání.

Keywords: Vysoká škola, studijní program, akreditace, podmínky pro přijetí, vysokoškolstý titul, školné

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2008
  • Zveřejnit od: 13. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.3.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 3. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=7628 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠÍPKOVÁ, Barbora. The American System of Education vs. the Czech One - Tertiary Education. Ostrava, 2008. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 11. 2017 19:39, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz