Barbora ŠÍPKOVÁ

Bakalářská práce

The American System of Education vs. the Czech One - Tertiary Education

The American System of Education vs. the Czech One - Tertiary Education
Abstract:
The aim of this thesis is to provide the reader with a complex overview of both Czech and American higher education system based on the author?s knowledge predominantly through the description of their system structure and organization, an insight into study programmes provided, admission criteria required, types of degrees awarded, as well as tuition fees charged by these institutions ended by an …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je poskytnout čtenáři komplexní přehled jak o českém, tak i o americkém systému vysokého vzdělávání. Informace, které jsou v práci použité, jsou založeny na všeobecných znalostech autorky. Autorka se zaměřuje na strukturu a organizaci studia, studijní programy a obory poskytovanými vysokými školami, a podmínky pro přijetí na tyto instituce. Dále se čtenář seznámí s typy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2008
Zveřejnit od: 13. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍPKOVÁ, Barbora. The American System of Education vs. the Czech One - Tertiary Education. Ostrava, 2008. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.3.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 3. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta