Alžběta Filipová, M.A.

Disertační práce

Milan sans frontières. Les reliques au service de la diffusion de l'art et de l'architecture milanais pendant l'antiquité tardive

Milan without borders. Relics in the service of the diffusion of art and architecture in Late Antiquity
Abstract:
The doctoral thesis deals with cultural transfers from Milan to different places belonging to a large network existing between the bishop Ambrose (and some of his successors) and other prominent eccelsiastical figures of the last quarter of the 4th century. This cultural transfer consists mainly in the diffusion of the architectural and figurative models of important Milanese monuments, hand in hand …více
Abstract:
Dizertační práce mapuje kulturní transfery mezi Milánem a dalšími místy patřícími do rozsáhlé sítě utkané mezi biskupem Ambrožem (a jeho následníky) a dalšími významnými církevními postavami poslední čtvrtiny 4. století. Tyto kulturní transfery zahrnují především šíření architektonických a figurativních modelů důležitých milánských památek, ruku v ruce s šířením relikvií lokálních světců Milána.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 4. 2017
  • Vedoucí: doc. Ivan Foletti, MA, Prof. Serena Romano

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny umění